ECA-IT
rede_innovacion.jpg

 

 

 

 

O proxecto ECA-IT pretende mellorar os procesos de innovación empresarial na área transfronteiriza de Galicia-Norte de Portugal. Asemade, se identifican os seguintes obxectivos neste proxecto descargar iq option para pc:

 • Identificación de sectores con problemáticas similares para desenvolver procesos de innovación empresarial que teñan presenza representativa a ámbolos dous lados da fronteira,
 • Detectar aqueles sectores susceptíbels de mellorar a súa eficiencia introducindo un modelo de innovación,
 • Crear estruturas de cooperación conxuntas,
 • Sensibilización e captación de empresas para a posta en valor dos procesos de innovación empresarial,
 • Identificar perfís profesionais que dentro das empresas teñan potencialmente capacidade para impulsar proxectos de innovación https://safe-trading.gt/iq-option-for-pc-windows,
 • Formar a 60 persoas, identificadas como posíbels innova-xestores, a partir de programas de formación presencial e “blended-learning”,
 • Crear un perfil conxunto del Axente de Innovación,
 • Identificar e seleccionar “coachers” en materia de innovación en Galicia e Norte de Portugal,
 • Homoxeneizar los procedementos de actuación de los “coachers” en Galicia e Portugal,
 • Crear ferramentas de soporte e xestión de proxectos de innovación,
 • Crear tres servizos de vixilancia competitiva nos sectores naval, turístico e loxístico,
 • Puesta en marcha de un Banco de Coñecemento sobre proxectos transfronteirizos innovadores,
 • Desenvolver metodoloxías para a identificación de proxectos de innovación conxuntos,
 • Apoiar proxectos piloto que poidan xerar un efecto arrastre sobre outras empresas,
 • Estudar a viabilidade para a posta en marcha dunha estrutura de cooperación permanente en materia de innovación http://safe-trading.gt/iq-option-for-pc-windows,
 • Facilitar a posíbel transferencia de las boas prácticas detectadas na execución do proxecto ECA-IT a outros ámbitos xeográficos e sectoriais,
 • Elaborar un directorio de empresas innovadoras da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal,
 • Divulgar o programa e os resultados que se consigan ao finalizar la ejecución del proyecto.

En abril de 2008, en Viana do Castelo, ten lugar a sinatura do acordo dos socios para a presentación e desenvolvemento do proxecto eca-it. Comeza a súa execución en xaneiro do ano 2009 e remata en decembro de 2013.

 

Derradeiras descargas